آداب و رسوم در ايام كريسمس

در این زمان در آلمان آداب و رسوم بسیاری وجود دارد. ظهور به معنایآمدن خدااست و در اینجا به معنای آمدن عیسی مسیح است که بسیاری از مردم درآلمان در ۲۴ دسامبر آنرا جشن می‌گیرند. که این از اولین یکشنبه پس از ۲۶ نوامبر آغاز می شود و سپس هر یکشنبه تا کریسمس جشن گرفته می شود. برای اینچهار یکشنبه قبل از کریسمس هر سال آداب و رسوم زیادی وجود دارد. تاج گل یکی از آداب است: این تاج گل تزئین شده زیبائی است که از شاخه های صنوبرساخته شده و چهار شمع بروی آن قرار می گیرد. هر یکشنبه قبل از ظهور یک شمع روشن می شود تا هر چهار شمع تا کریسمس روشن شوند. رسم دیگر به ویژهبرای کودکان تقویم این زمان است که از ماه اکتبر در بسیاری از مغازه ها یافت میشود. بسیاری از خانواده ها همچنین مهدکودک و مدارس نیز این تقویم را برایکودکان دارند. از اول دسامبر تا ٢٤ دسامبر، کودکان اجازه دارند هر روز در یا بسته ای را باز کنند، درون هر کدام یک هدیه کوچک مانند آب نبات، اسباب بازییا گفته های خوب قرار دارد. این نوع تقویم ها با شکلات یا عطر برای بزرگسالان نیز وجود دارد. تاج گل و تقویم برای کوتاه کردن زمان انتظار تا جشن کریسمسو افزایش خوشحالی در نظر گرفته شده است.

tun110302

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,030 total views,  2 views today

Related posts