آرامش برای افراد واکسینه شده و بهبوديافته

افرادی که کاملاً در برابر کرونا و گسترش عفونت واکسینه شده اند، آزادی بیشتری پیدا می کنند. به زودى میتوانید بدون تست كرونا و محدوديت دوباره با يكديگر ملاقات کنید، بدون قرار قبلى به خرید بروید یا به آرایشگاه بروید. محدودیت های خروج شبانه دیگر برای اين افراد اعمال نمی شود. بعد از مسافرت دیگر لازم نیست آنها قرنطینه شوند مگر اینکه از یک منطقه پرخطر ویروس وارد شوند. این قانون از روز یکشنبه اعمال می شود. وزیر دادگستری فدرال، کریستین لمبرشت این را اعلام کرد. پس از آن کسانی که بهبود یافته و یا کاملاً واکسینه شده اند میتوانند مجدداً به صورت خصوصی و بدون محدودیت با هم ملاقات کنند. برای اکثر واکسن های تأیید شده، افراد دو هفته پس از واکسیناسیون دوم کاملاً واکسینه شده در نظر گرفته می شوند. افراد بهبود یافته و واکسینه شده در آینده اجازه ملاقات نامحدود با سایر افراد واکسینه شده یا بهبود یافته را دارند. بعلاوه، آنها هنگام ملاقات با افراد غیر واکسینه شده محدودیتی برای شخص ندارند. با اینحال، آنها هنوز هم مجبورند در مکان های خاص ماسک بزنند و فاصله خود را با افراد دیگر حفظ کنند. افراد واکسینه شده میتوانند واجد شرایط بودن خود را با گواهی واکسیناسیون اثبات کنند. کسانی که بهبود یافته اند باید نتیجه آزمایش

 مثبت را نشان دهند. این نتیجه باید حداقل ٢٨ روز داشته باشد، اما بیش از شش ماه نباید باشد. تاکنون کارشناسان تصور کرده اند که فقط محافظت از سیستم ایمنی بدن، برای مدت طولانی کافی است

tun21050601

Bei der Impfung. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 748 total views,  2 views today

Related posts