آسان شدن محدوديتها در ايام کریسمس

استان بادن-وورتمبرگ يك مورد از مقررات کرونا را که از سه شنبه اول دسامبر اعمال می شود، تغییر داده است. قانونى که حداکثر ده نفر به علاوه کودکان تا ١٥ سال میتوانند در کریسمس با یکدیگر ملاقات کنند کوتاه شده است. طبق این آیین نامه فقط از ٢٣ تا ٢٧ دسامبر اعمال می شود. از اول دسامبر تا ٢٣ دسامبر، حداکثر پنج نفر از دو خانوار به علاوه کودکان اجازه ملاقات دارند. این همان چیزی است که در دستورالعمل این کشور در تاریخ ٣٠ نوامبر منتشر شده است. با اینحال، این قانون ممکن است دوباره تغییر کند. این بستگی به توسعه وضعیت بيمارى كرونا دارد که آیا تنظیم مقررات در طول کریسمس واقعاً آرام خواهد بود. این باید در اواسط ماه دسامبر بررسی شود. همچنین هنوز مشخص نیست که شب سال نو چگونه خواهد بود. طبق اعلامیه ایالتی “هنوز برای بادن-وورتمبرگ تصمیم گیری نشده است”. تمام اطلاعات فعلی در مورد کرونا و قوانین موجود در

www.baden-wuerttemberg.de

tun113001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 01.12.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,126 total views,  2 views today

Related posts