آغاز كار آنلاين مدارس از ١١ ژانويه

تعطیلات کریسمس در ۱۱ ژانویه به پایان می رسد. محدودیت هاى کرونا در مدارس نیز اعمال می شود، اما آموزش به کودکان و جوانان نيز برگزار می شود. همانطور که توسط وزارت آموزش و پرورش بادنوورتمبرگ گزارش شده، برای هر نوع مدرسه برنامه ای وجود دارد. دانش آموزان دوره ابتدایی در حینتعطیلی مدارس با وسایلی که مدرسه در اختیار آنها میگذارد، یاد می گیرند. این میتواند آنالوگ یا دیجیتال باشد. دانش آموزان از کلاس ۵ یادگیری آنلاین را فرا میگیرند. اگر مجبور باشید مدارکی کتبی از دستاوردهای خود ارائه دهید، این میتواند در مدرسه انجام شود. به گفته وزارت آموزش و پرورش، برای دانش آموزان درپایه های آخر،علاوه بر یادگیری از راه دور، در صورت ضروری بودن آمادگی برای امتحان، میتوان درس های حضوری نیز ارائه داد“. مدارس مربوطهجزئیات را ارائه می دهند. هدف وزیر آموزش و پرورش سوزان آیزنمن این است که مراکز مهدکودک و مدارس ابتدایی در سراسر بادنوورتمبرگ از ۱۸ ژانویهبازگشایی شوند. در صورت امکان کلاس هانیز باید از ۱۸ ژانویه به صورت حضوری برگزار شود. کسانی که به مهارتهای ذهنی، جسمی و حرکتی خاصی نیازدارند مدارسشان از ۱۱ ژانویه باز می شود.

tun21010701

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.10.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,226 total views,  2 views today

Related posts