آمبولانس تب توبینگن دوباره باز شد

ایستگاه تست کرونا در منطقه نزدیک Freibad توبینگن مدتهاست که کار می کند. اکنون كلينيك تب دوباره باز شده است. از دوشنبه ۲ نوامبر هر روز، از جملهآخر هفته ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ باز است. بیماران با علائم کرونا میتوانند به آمبولانس تب مراجعه کنند. شما نیازی به ثبت نام تلفنی و انتقال بانکی ندارید. بااینحال، شما باید پزشک خود را در مورد مراجعه به كلينيك تب مطلع کنید. یک دکتر در ورودی میدان است. وی افراد با علائم کرونا را مستقیماً به محفظه هایدرمانگاه تب میفرستد. افراد بسیار بیمار تحت درمان ترجیحی قرار می گیرند. اما همه باید مدتی منتظر بمانند.

tun103101

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.08.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 865 total views,  2 views today

Related posts