اخبار جعلی در فیسبوک

بسیاری از گروه ها که اخبار جعلی و بدون اساس را در مورد مهاجرین یا اداره بامف به نشر …

9,255 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment