ادامه محدودیت ها تا ۱۴ فوریه

محدودیت های کرونایی در حال افزایش است. این محدودیت ها اکنون باید در سراسر کشور به مدت دو هفته بیشتر تا ۱۴ فوریه ادامه یابد. آنگلا مرکل صدراعظمو نخست وزیران ایالتهای فدرال روز سه شنبه در این باره توافق کردند. برای بادنوورتمبرگ این بدان معناست: مغازه ها، رستوران ها و امکانات تفریحی کهقبلاً بسته بودند، همچنان بسته خواهد ماند. محدودیت رفت و آمد بین ساعت ۸ شب تا ۵ صبح همچنان ادامه دارد. همچنین تماس ها باید بیشتر محدود شوند. درجلسات خصوصی، یک خانوار فقط میتواند با یکنفر دیگر از یک خانوار دیگر ملاقات کند، فرزندان تا ۱۴ سال محاسبه نمی شوند. موارد زیر در مورد مراقبت ازکودکان نیز صدق میکند: از حداکثر دو خانوار میتوانند با هم مراقبت کنند. همیشه باید همان گروه ثابت باشد. نخست وزیربادنوورتمبرگ وینفرد کرچمان، این رابا ویروس جهش یافته کرونا، که بسیار مسری تر هستند توجیه کرد، همانطور که نمونه های انگلیس و ایرلند نشان میدهد.

tun21012001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 27.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 669 total views,  2 views today

Related posts