از تاریخ ٢٠ اپریل مغازه های تا ٨٠٠ مترمربع اجازه باز کردن دارند

در ایالت بادن وورتمبرگ نمایندگيهای خودرو های کوچک و نمایندگيهای بایسيكل، کتاب فروشی ها و تما م مغازه های دیگر که مساحت انها از ٨٠٠ متر مربع زیاد نباشد میتوانند فعالیت های خود را آغاز کنند. این درحالیست که تمامی موضوعات بهداشتی مقررات را در مغاره های خود تطبیق کنند.

این فرمان در ایالت بادن وورتمبرگ به تاریخ ١٧ اپریل صادر شده است.

tun041801

 

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 25.04.2020

المزيد من المعلومات حول كورونا بلغتكم إضغط هنا

 570 total views,  3 views today

Related posts

Leave a Comment