اتمام محدوديت رفت و آمد شبانه از پنجشنبه

منع رفت و آمد شبانه در بادن-وورتمبرگ فقط برای مدت کوتاهی ادامه دارد. برای آخرین بار، مردم در سراسر کشور باید چهارشنبه ۱۰ فوریه، از ساعت ۸ شبدر خانه باشند و تا ساعت ۵ صبح پنجشنبه در آنجا بمانند. این تصمیم توسط دادگاه اداری در مانهایم گرفته شده است. دليل اصلی این تصمیم درخواست فوری یکزن در توبینگن علیه این محدودیت بود. دولت ایالت در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ مقررات منع رفت و آمد را وضع کرد. هنوز تصمیم گیری نشده است که آیا بایدمقررات ویژه خروج شبانه در مناطقی که بسیاری از افراد مبتلا به کرونا دارند ادامه داشته باشد يا نه.

tun21020901

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,260 total views,  2 views today

Related posts