از ۲ نوامبر در بادن-وورتمبرگ: فقط ده نفر در فضای آزاد (عمومی

در بادنوورتمبرگ قوانین سختگیرانه کرونا از دوشنبه ۲ نوامبر اعمال می شود. از آن به بعد فقط ده نفر ممکن است در فضای عمومی دور هم جمع شوند. اینافراد اگر با هم فامیل نباشند نمیتوانند بیش از دو خانوار باشند. خانه به معنای یک واحد مسکونی مستقل از قبیل آپارتمان، خانه های گروهی یا خانه های تک نفره یاتک خانواده باشند. فضای عمومی کلیه خیابان ها، میادین، مسیرها، پارک ها، جنگل ها، سالن های رویدادهاى اجاره ای و سایر مناطق قابل دسترسی برای همهاست که در دسترس عموم است. مقررات صرف نظر از پیاده، دوچرخه سوار، ماشین سوار یا اسب سوار هستند. فاصله یک و نیم متری از دیگران را حفظ کنید. روکش دهان و بینی (ماسک) باید در مناطقی که مسیر های پرتردد و مسیرهایی وجود دارد که این فاصله نمیتواند به طور دائمی حفظ شود پوشیده شود. این درششمین مصوبه دولت ایالتی است که قانون کرونا را از اول نوامبر سال۲۰۲۰ اصلاح می کند. این قوانین در ابتدا تا ۳۰ نوامبر اعمال می شوند.

tun110101

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.08.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 364 total views,  2 views today

Related posts