از ۲ نوامبر در بادن-وورتمبرگ: فقط مهمانی های خصوصی کوچک

در بادنوورتمبرگ قوانین سختگیرانه کرونا از دوشنبه ۲ نوامبر اعمال می شوند. فقط ده نفر مجاز به گردهم آمدن برای جشن ها و رویدادهای خصوصی هستند. این به عنوان مثال برای جشن های تولد، عروسی، جشنهای خصوصی، مهمانی یا حتی یک مراسم فروش خصوصی اعمال می شوند. این قانون بدون در نظرگرفتن اینکه افراد به صورت خصوصی یا عمومی ملاقات می کنند اعمال می شود. این ده نفر بطور کلی اجازه دارند فقط از دو خانوار بیآیند. این ده نفر فقط درصورت پدر و مادر بزرگ، پدر و مادر، فرزندان و شریک زندگی میتوانند از بیش از دو خانوار آمده باشند. رویدادهای رقص، از جمله نمایش رقص و همچنیندرس و تمرین رقص بدون توجه به تعداد شرکت کنندگان ممنوع است. این در ششمین مصوبه دولت ایالتی است که قانون کرونا را از اول نوامبر سال ۲۰۲۰اصلاح می کند. این قوانین در ابتدا تا ۳۰ نوامبر اعمال می‌شوند.

tun110102

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 03.06.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 351 total views,  2 views today

Related posts