از ۲ نوامبر در بادن-وورتمبرگ: محدودیت در زمین های بازی کودکان و زمین های فوتبال

در بادن-وورتمبرگ، قوانین سختگیرانه کرونا از دوشنبه ۲ نوامبر اعمال می شود. زمین های بازی به طور کلی باز هستند. با اینحال، بازدید کنندگان باید حداقلفاصله از اعضای سایر خانواده ها را داشته باشند. دراینجا نیز اجتماع با بیش از ده نفر و بیش از دو خانواده ممنوع است. از زمین های فوتبال فقط میتوان برای ورزشهای تفریحی و آماتور فردی به تنهایی، به صورت جفت یا با اعضای خانواده خود استفاده کرد. این درششمین مصوبه دولت ایالتی است که قانون کرونا را ازاول نوامبر سال ۲۰۲۰ اصلاح می کند. این قوانین درابتداء تا ۳۰ نوامبر اعمال می شود.

tun110105

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.04.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 59 total views,  2 views today

Related posts