از ۲ نوامبر در بادن-وورتمبرگ: هیچگونه رویداد سرگرمی در مدارس وجود ندارد

در بادن-وورتمبرگ، قوانین سختگیرانه کرونا از دوشنبه ۲ نوامبر اعمال می شود. مدارس باید از رویدادهای سرگرمی مانند اجرای تئاتر یا کنسرت چشم پوشی کنند. در غیراینصورت، میتوان درس ها را با قوانین قبلی اعمال کرد. این از جمله موارد دیگر، نیاز به ماسک است. هم اکنون برای دانش آموزان دوره متوسطه از کلاس ۵ و مدارس فنی حرفه ای نیز اعمال می شود. در صورت رعایت نکات بهداشتی و مسافتی، ممکن است رویدادهای مدرسه مانند جلسات شورای والدین و شورای دانش آموزی همچنان ادامه داشته باشد. این در ششمین مصوبه دولت ایالتی برای اصلاح دستورالعمل کرونا از ۱ نوامبر سال ۲۰۲۰ است. این قوانین از ابتداى نوامبر تا ۳۰ نوامبر اعمال می شود

tun110107

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 188 total views,  2 views today

Related posts