استفاده اجبارى از ماسک

در ایالت بادن وورتمبرگ مانند ايالت های همسایه بايرن و هیسن از دوشنبه ٢٧ آپريل استفاده از ماسک هنگام سوار شدن به وسايل نقليه عمومى و خريد و بيرون رفتن اجباری مى شود. این درحالیست که نخست وزیر ایالتی آقای وينفرد كرتشمان در بیانیه خبری روز سه شنبه استفاده از ماسک را زمان خرید و در هواى آزاد پوشانیدن بینی و دهن را اجباری ساختند و در صورتیکه کسانیکه ماسک ندارند در اوقات اضطراری میتوانند از شال و یا روسرى برای بستن دهن و بینی استفاده کنند و نیز استفاده از ماسک برای اطفال هم ضروری بوده و حفظ فاصله 1,5 متری هم ضرورى است.

tun042101

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 558 total views,  3 views today

Related posts

Leave a Comment