استفاده از ماسک در مدارس ابتدایی اعمال مى شود

اكنون به جای اينكه استفاده از ماسک در مدارس ابتدایی آزاد شود، اجباری شده: این نتیجه افزایش تعداد عفونت ها در بادن-وورتمبرگ است. از روز دوشنبه ٢٢ مارس، کودکان دبستانی و معلمان آنها باید ماسک پزشکی داشته باشند. دولت ایالت این خبر را اعلام کرده. نیاز به ماسک باید داخل کلاس و خارج از کلاس اعمال شود. اگر به دست آوردن ماسک های پزشکی برای کودکان در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، دانش آموزان مجاز به استفاده از ماسک های روزمره تا زمان تهيه ماسك جديد هستند. ماسک پزشکی در مدارس متوسطه نیز اجباری است. بعلاوه درسهای متناوب باید در کلاسهای ٥ و ٦ امکان پذیر باشد. بنابراین بايد فاصله لازم از يكديگر را حفظ كنيد. این قانون جدید همچنین در مورد مراکز آموزش و مشاوره با نیازهای ویژه اعمال میشود

tun21031901

Schutz durch OP- oder medizinische Masken. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 675 total views,  2 views today

Related posts