استفاده غیر نظامی از سربازان

سربازان در آلمان معمولاً در ملاء عام زیاد دیده نمی شوند. آنها در حال حاضر طی پاندمی کرونا وظایف مختلف غیر نظامی را انجام میدهند. مبنای قانونی این امرچیست؟ چه زمانی سربازان مجاز هستند در داخل کشور وظایفی را انجام دهند؟ وظایف ارتش و پلیس در آلمان کاملاً تفکیک شده و در قانون اساسی تعیین شده است. با اینحال طبق بیانیه وزارت دفاع حمایت سربازان از مقامات مدنی در مبارزه با کرونا کمک اداری به حساب می آید. همه مقامات فدرال و ایالتی از نظرحقوقی و اداری به یکدیگر کمک می کنند (ماده ۳۵(۱) قانون اساسی). این کمک میتواند فنی، پرسنلی و تدارکاتی باشد. بنابراین ممکن است سربازان در زمانکرونا وظایف خود را در داخل کشور انجام دهند. آنها با همکاری مقامات بهداشتی به عنوان مثال زنجیره های عفونت از کووید۱۹ را از طریق تلفن پیگیری میکنند. سربازان در حال حاضر در مراکز واکسیناسیون از جمله در مراکز واکسیناسیون در پاولهورنآرنا در توبینگن.

مراکز پشتیبانی:

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_35.html

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wann-darf-die-bundeswehr-im-inneren-eingesetzt-werden,SCLdFJ3

tun21010501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 19.12.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,241 total views,  2 views today

Related posts