اعداد فعلى در مورد آوسبيلدونگ دولدونگ

در حال حاضر، ۸۰۰۰ نفر در آلمان آموزش خود را با به پایان رساندند، در سال ۲۰۱۹ فقط ۳۹۰۰ نفر بودند. “خدمات رسانه ای ادغام” این ارقام را از وزارت کشور فدرال اعلام کرد. اکثریت قریب به اتفاق این کارآموزان از افغانستان (حدود ۲۰۰۰ نفر) و همچنین ازگامبیا، عراق، ایران و گینه میآیند. با اینحال، این افزایش در سطح بسیار پایینی است، زیرا در مجموع بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر در آلمان با دولدونگ زندگی می کنند، از جمله تقریباً ۱۵۰٫۰۰۰ پناهنده با درخواست پناهندگی رد شده. با آوسبيلدونگ دولدونگ، میتوانید برای کل دوره کارآموزی و دو سال کار دیگر در آلمان بمانید بدون اینکه تحت فشار قرار بگیرید. این افزایش تا حدودی ناشی از مقررات جدید از سال ۲۰۲۰ است: از آن زمان، افرادی که دولدونگ دارند با دوره های آموزشی کوتاه تر در “مشاغلی که کمبود نیرو دارند” قادر به دریافت اقامت آوسبيلدونگ دولدونگ، به عنوان مثال به عنوان دستیار پرستاری بودند. سخنگوی شبکه “شرکت ادغام پناهندگان” به سرویس رسانه ای یکپارچه سازی تاکید کرد که نیاز شرکت ها به کارآموزان حتی با دولدونگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما هنوز موانع بوروکراتیک (کارهای اداری) وجود دارد، زیرا بسیاری از مقامات مهاجرت دولدونگ را برای شش و نه ماه برای کل دوره آموزشی تمدید می کنند. در شبکه “شرکت ادغام پناهندگان ” ۲۷۷۰ شرکت متحد هستند.

tun21081110

Das Landratsamt Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,913 total views,  16 views today

Related posts