افزايش کمک هزینه اجاره مسکن

دولت فدرال برای سومین بار کمک هزینه اجاره مسکن را افزایش داده است، بر اين اساس اين مبلغ برای خانوارهای ۲ نفره ۷۰ یورو افزایش مییابد. این خبر را را وزارت داخله و امور داخلی فدرال در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده. این افزایش هر دو سال یکبار با سطح هزینه اجاره و قیمتهای مصرف کننده تطبیق می یابد. بنابراین باید دریافت کنندگان مزایای مسکن را برای همیشه راحت کند. ۶۵۰،۰۰۰ خانوار که در گذشته یا برای اولین بار کمک هزینه مسکن دریافت کرده اند از این مزایا بهره مند می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد بیانیه مطبوعاتی وزارت

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/03/wohngeldverordnung.html

tun21061801

Stadt Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,228 total views,  2 views today

Related posts