اقدامات حفاظتی در فروشگاه های آزاد

در اکثریت فروشگاه های خرده فروشی، کارمندان از مشتریان توسط یک لایه پلاستیکی جدا میشوند. این یکی از اقدامات فنی حفاظتی است که دولت ایالت بادن-وورتمبرگ برای تجارت ها توصیه میکند. این امر از تاریخ ١٨ اپریل همچنان ادامه خواهد داشت. در صورت ضرورت، یک قاب پوشیده از فیلم شفاف هم میتواند کفایت کند. علامت گذاری روی کف در نزدیکی صندوق های پرداختی، اطلاعاتی را در مورد حداقل مسافت هایی که باید رعایت شود ارائه میدهد. در صورت امکان مشتریان تلاش کنند پول را توسط کارت پرداخت نمایند. پول نقد را نباید مستقیماً به دست صندوقدار داد، در این صورت از تماس مستقیم بین مشتری و صندوقدار جلوگیرمیشود. فروشگاه ها مسؤولیت دارند از رعایت حداقل فاصله عمومی ١.٥ متری مشتریان اطمینان حاصل کنند. برای انجام این کار، فروشگاه ها باید به مشتریان بگویند و تعداد شان را محدود کنند. در فروشگاه ها بین هرفرد حدود ٢٠ متر مربع فاصله باید وجود داشته باشد. علاوه بر این، اقدامات بهداشتی را نیز رعایت کنند. درصورت امکان، به مشتریان این فرصت داده می شود که قبل از ورود به فروشگاه ضدعفونی کنند. دستگیره درها، نرده های روی پله ها و سایر اشیاء که توسط مشتریان لمس می شود باید چندین بار در روز تمیز شوند. اقدامات بیشتر برای کارمندان اجرا میشود، به عنوان مثال صفحه لمسی یا سطحی که مکرراً لمس میشود باید باتغییر کارمندان تمیز شود. این امر از رهنمودهای مشترک وزارت اقتصاد، کار و مسکن و وزارت امور اجتماعی و ادغام در تاریخ ١٧ اپریل ٢٠٢٠ برای دو باره باز شدن تسهیلات خرده فروشی ناشی میشود.

tun041810

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 1,040 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment