الزام استفاده از ماسک همچنان در کلاس

در هفته قبل از تعطیلات پاییز، یک شعار جدید برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستانی وجود دارد: “ماسک خود را بگذارحتی در کلاس“. استان بادنوورتمبرگ این قانون را از روز دوشنبه ١٩ اکتبر برای همه دانش آموزان از کلاس پنجم به بالاتر اجرا می کند. تاکنون دانش آموزان مجبور بودند در توالت وراهروها ماسک بزنند. این قانون بر اساس مصوبه جدید وزارت آموزش و پرورش ایالت تصویب شده است. دلیل تغییر این قانون افزایش بسیار زیاد تعداد افرادآلوده به ویروس در سراسر ایالت است. دانش آموزانی که این مقررات جدید را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد، تا حدی که ممكن است از کلاساخراج شوند. معلمانی که از این قوانین پیروی نكنند باید با عواقب قانونى آن روبرو شوند. در ساعت های ورزش باید از انجام تمریناتى كه نياز به تماس بدنی دارد خودداری شود.

tun101603

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 15.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 549 total views,  2 views today

Related posts