امانت گرفتن کتاب در روتنبورگ بدون قرار ملاقات

کتابخانه شهر در روتنبورگ قوانین خود را راحتر می کند. در حال حاضر مواد خواندن جدید دوباره بدون روز قرار ملاقات قبل وجود خواهد داشت. اگر میخواهیداز کتابخانه کتاب قرض کنید باید تست منفی کرونا خود را نشان داده یا اثبات دور دوم واکسیناسيون کرونا را با تاریخ دو هفته قبل نشان دهید و یا آزمایش پیسی ارکه حداقل ٢٨ روز و یا ٦ ماه پیش باشد را نشان دهید. کتابخانه برای مراجعین در روز های سه شنبه و جمعه از ساعت ١٠ الا ٦ شام و در روز های چهار شنبه وروزهای پنجشنبه از ساعت ٢ بعد از ظهر الا ٧ شام و در روز های شنبه از ساعت ١٠ صبح الا ٢ بعد از ظهر به روی مراجعین باز میباشد. از سه شنبه اولجون، هزینه های یادآوری برای کتاب هایی که به موقع برگردانده نشده اند، وجود خواهد داشت، همانطور که کتابخانه شهر گزارش می دهد.

tun21052601

Stadtbibliothek Rottenburg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,597 total views,  4 views today

Related posts