امکان پیگیری درخواست پناهندگی پس از به قدرت رسیدن طالبان

تغییر وضعیت سیاسی و حقوق بشری در نتیجه به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان، تأثیر تعیین کننده ای بر پناهجویان افغان در آلمان نیز داشته است که در نهایت درخواست پناهندگی „move onآنها رد شده بود. زیرا اداره بامف دیگر نمیتواند در تصمیمات خود به شهرها و مناطق به ظاهر امن درافغانستان اشاره کند. این همان چیزی است که فعالان توبینگن

 „Plan B“

 در یک جزوه مشورتی برای پناهندگان افغان مینویسند. از اینرو، درخواست پناهندگی بعدی (دادگاه دوم) شانس موفقیت خوبی برای پناهندگانی دارد که در حال حاضر فقط با آنها مدارا می شود. اگر بامف درخواستی را پذیرفتنی اعلام کند، مانند روش پناهندگی، مجدداً «اجازه اقامت» دریافت خواهید کرد و دیگر نیازی به ترک کشور ندارید. کسانیکه آوسبیلدونگ دولدونگ و یا کار دولدونگ دارند با چنین برنامه ای منقضی نمی شوند. از آنجایی که در حال حاضر اداره بامف دیگر در مورد برنامه ها تصمیم نمی گیرد، این روند میتواند زمان زیادی را ببرد. مهم است که درخواست پناهندگی بعدی توسط یک مرکز مشاوره یا مشاور حقوقی به خوبی تهیه شده باشد. اما این همیشه بهترین راه حل نیست. همچنین، فرد باید درخواست را شخصاً به یکی از شعبههای بامف تحویل دهد و ممکن است در مورد دلایل شخصی شما سؤال شود. برگه مشاوره به زبان آلمانی نیز به دری ترجمه شده است

info_afghanistan_folgeantrag_mitwirkung_de_far.pdf (planb.social)-01-11-2021

tun21110903

Die Ausländerbehörde im Tübinger Landratsamt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,527 total views,  36 views today

Related posts