بازگشت از سفرها فقط با آزمایش و قرنطینه

هرکسی که به خارج از کشور سفر می کند باید قبل از بازگشت به بادنوورتمبرگ تست كرونا را انجام دهد. این كار در مورد همه مسافران هوایی اعمال میشود، صرف نظر از اینکه از کدام کشور آمده اند. کودکان تا شش سال نیازی به آزمایش ندارند. آزمون باید زودتر از ٤٨ ساعت قبل از عزیمت انجام شود. کسانیکه تست منفی ندارند اجازه سوار شدن به هواپیما را ندارند. این قانون تا دوازدهم ماه مه اعمال می شود. اما حتی مسافرانی که از یک منطقه خطرناک با اتومبیل یاقطار می آیند فقط با یک تست منفی میتوانند وارد شوند. شما باید قبل از ثبت نام دیجیتال در

www.einreiseanmeldung.de

به عنوان یک قاعده، قرنطینه حداقل ده روز پس از بازگشت از خارج از کشور و ١٤ روز هنگام بازگشت از مناطق دارای ویروس مانند برزیل، زامبیا یا آفریقایجنوبی اعمال می شود. در این مدت هیچ بازدید کننده ای اجازه ورود ندارد. این را آیین نامه های كرونا فدرال و ایالتی تجویز می کنند. موسسه رابرت کوخ(RKI) به طور مداوم لیست به روز شده از کشورهای در معرض خطر را منتشر می کند

کلمه کلیدی مناطق با خطر بین المللی.

tun21033102
Für Reise-RückkehrerInnen gelten in der Corona-Pandemie strenge Auflagen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

 2,195 total views,  2 views today

Related posts