تابعیت در آلمان٥ : آزمون های آلمان برای مهاجران

اگر ميخواهيد شهروند رسمی آلمان شوید، باید چندین خواسته اساسی را برآورده کنید. یکی از آنها شناخت کافی از زبان آلمانی است. ماتیاس رگن برشت، که مسئولیت شهروند شدن در دفتر منطقه توبینگن را بر عهده دارد، توضیح می دهد که چگونه متقاضیان میتوانند مدرسه را که همچنان در آلمان تمام نکرده اند، می توانند سطح زبان خود را ثابت کرده و از آزمون تابعیت استفاده کنند

telcآزمونهای آلمانی برای مهاجران باید در یک موسسه آموزشی معتبر، به عنوان مثال در مرکز آموزش بزرگسالان انجام شود. پس از گذراندن امتحان

در آموزشگاه زبان درفرانکفورت، گواهی نامه ای را صادر می کند که در سراسر کشور به رسمیت شناخته شود. سطح ب١ باید در دو بخش از سه حوزه صحبت کنند، مثل خواندن و نوشتن، سپس سطح آ٢ در یک سوم کافی خواهد بود. تست تابعیت نیز معمولاً در مرکز آموزش بزرگسالان انجام می شود. درتوبینگن، مرکز آموزش بزرگسالان ۳۱۰ سؤال درباره یادگیری هنگام ثبت نام صادر می کند. از این تعداد، ۳۰۰ سؤال در مورد کشور، ۱۰ مورد از کشورهایی است که شما در آن زندگی میکردید. در امتحان ۳۳ سؤال دیگر نیز مجزا می پرسند. رگن برشت می گوید: از این تعداد حداقل باید ۱۷ تا را به درستی پاسخ دهند، “که معمولاً اتفاق می افتد

و در آخر دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف) گواهی تابعیت را در نورنبرگ برای افراد صادر می کند

tun061505

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 1,100 total views,  4 views today

Related posts