تافل توبینگن باز می ماند

مشتریان فروشگاه تافل در توبينگن در مورد قوانین جدید کرونا برای ماه نوامبر نامطمئن بودند. آنها میترسیدند که تافل توبینگن نیز باید بسته شود. او در یک بیانیهمطبوعاتی توضیح داد، مانند گذشته، تافل توبینگن توزیع مواد غذایی خود را در ماه نوامبر ادامه خواهد داد. بنابراین تافل توبینگن باز است. هیئت مدیره این مغازهاز یک سرویس امنیتی در جلوی فروشگاه استفاده خواهد کرد. سرویس امنیتی از رعایت قوانین اطمینان حاصل خواهد کرد. به این ترتیب، مشتریان باید با خیالراحت غذا دریافت کنند و رهگذران و ساکنان خانه میتوانند از فروشگاه بدون مانع عبور کنند.

tun102901

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 31.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 790 total views,  2 views today

Related posts