تافل توبینگن و روتنبورگ برای مدتی استراحت میکنند

تافل توبینگن از تاریخ ٢١ ماه دسمبر الا ٨ ماه اول سال جدید وقفه دارند. تافل شهر روتنبورگ همین حالا الا تاریخ ٧ ماه اول سال جدید وقفه کاری دارند. این وقفه کاری به علت وایناختن و شروع سال جدید میباشد. علت وقفه دادن سه روز قبل از زمان معین در روتنبورگ افزایش ویروس کرونا میباشد و نیز انها میخواهند تا همکاران و یا کارمندان داوطلب تافل را حمایت کنند. در این سال برای اجرا تافل یک حالت اضطراری وجود ندارد

tun121504

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 11.10.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 676 total views,  4 views today

Related posts