تافل موسينگن دوباره باز مى شود

تافل موسينگن به مدت شش هفته بسته بود. جمعه، ٢٦ فوریه ساعت ١٤ دوباره باز می شود. همچنین بايد قوانین دقیق فاصله و بهداشتى رعايت شود. مشتریانی که FFP2ماسک پزشکی یا ماسک

 ندارند، اجازه ورود ندارند. برای هر کارت فقط یک نفر مجاز به ورود است. مشتریان بسته هاى از قبل آماده شده را در فضای باز تحويل میگیرند و باید پول نقد همراه داشته باشند. مشتریان جدید میتوانند از سه شنبه ٢ مارس، بين ساعت ٢ تا ٣ بعدازظهر در دفتر تافل در آدرس

Freiherr-vom-Stein-Straße 20

ثبت نام کنند. برای ثبت نام باید گواهى آژانس کاریابی یا اداره مهاجرت يا اداره جابسنتر را به همراه داشته باشید

tun21022301

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie. Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian 23.02.2021.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 582 total views,  4 views today

Related posts