تحويل مواد مشکل ساز

نقاط جمع آوری مواد مشکل ساز در شهرها و شهرداری های منطقه توبینگن از چهارم ماه مای دوباره شروع به کار خواهند کرد. به دلیل پاندمی کرونا این شرکت از اواخر ماه مارچ بدین سو بسته شده بود. حالا باید درهنگام انتظار و تحویل مواد مشکل ساز حداقل دو متر فاصله ایمنی را رعایت کنید. برای اینکه کسی به خطرنیافتد بهتر است دهان وبینی خود را بپوشانید. لازم به ذکر است که به دلایل ظرفیت و کاهش زمان انتظار طولانی فقط مقادیر اندک از خانوادها پذیرفته می شود. به همین دلیل مركز بازیافت زباله روتلینگن/توبینگن درخواست دارد فقط در صورت لزوم به محل جمع آوری مواد مشکل ساز مراجعه کنید. مركز بازیافت زباله روتلینگن/توبینگن در تاریخ ٣٠ آوريل ٢٠٢٠ اوقات فعالیت و باز بودن شرکت را در لینک زیر اعلان و در دسترس قرار داد

www.zav-rt-tue.de

tun043004

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 15.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,272 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment