ترمز اضطراری کرونا“ دولت فدرال از ۲۴ آوریل در بادن-وورتمبرگ اعمال می شود

Auch in Baden-Württemberg gilt ab 24.04.21 die bundesweite "Corona-Notbremse". Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

از شنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۱، تغییرات فعلی در مقررات کرونا ایالت بادنوورتمبرگ اعمال می شود. بنابراین دولت ایالتی مقررات موجود را با اصلاحیه قانونحفاظت از عفونت فدرال (اصطلاحاً ترمز اضطراری که اکنون در کل آلمان قابل اعمال است) تطبیق داده است. مقرراتترمز اضطراریاگر تعداد مبتلایانبه کرونا یا همان اینسیدنس بیش از حد ۱۰۰ نفر در یک منطقه باشد، این قانون لازم الاجرا می شود. این بدان معناست که در طی هفت روز، بیش از ۱۰۰ عفونتجدید به ویروس کرونا در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سه روز متوالی پیدا شده است. این مورد در مورد مناطق توبینگن و روتلینگن وجود دارد. محدودیت تماس: دیداربا اعضای خانواده خود و شخص دیگری که به خانواده تعلق ندارد امکان پذیر است. سقف سنی کودکانی که شمارش نمی شوند به ۱۳سال کاهش یافته است.

محدودیت خروج: اکنون از ۱۰ شب (قبلاً ۹ شب) تا ۵ صبح اعمال می شود. فقط ورزش های بدنی مانند پیاده روی و آهسته دویدن در فضای باز بین ساعت ۱۰شب تا نیمه شب مجاز است. به دلایل مهم استثنائاتی وجود دارد، مانند رفتن به محل کار یا کمک پزشکی. استثناء قبلیرفت و آمد به خانه شریک زندگیدیگرمجاز نیست. سفر کاری نیز مجاز نیست: محدودیت های خروج به معنایبیرون نرفتن است، بنابراین همچنین به این معنی است که سفر کردن هم مجاز نیست،وزیر بهداشت فدرال جنز اسپان در مقابل رسانه ها گفت:

 خرید: اگر تعداد مبتلایان در منطقه در هفت روز کمتر از ۱۵۰ باشد، خرید حضورى (خرید با قرار ملاقات) همچنان در خرده فروشی ها امکان پذیر است. پیشنیاز یک آزمایش سریع منفی است که توسط یک نهاد رسمی انجام شده است، که نباید بیشتر از ۲۴ ساعت از آن گذشته باشد و همچنین با دادن اطلاعات شخصی صورت میگیرد. بالاتر از ۱۵۰ تعداد مبتلایان (همانطور که هم اکنون در مناطق توبینگن و روتلینگن مشاهده میشود)، تحویل گرفتن کالاهای سفارش داده شده فقطامکان پذیر است (کلیک و تحویل گرفتن). این موضوع درمورد فروشگاه های ساخت و ساز نیز صدق می کند. فروشگاه های نیاز های روزمره همچنان بازهستند: فروشگاه های مواد غذایی، فروشگاه های کودک، داروخانه ها، فروشگاه های لوازم پزشکی، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی، چشم پزشکی،متخصصان مراقبت از شنوایی، پمپ بنزین ها، کتابفروشی ها، گل فروشیها و مراکز باغ باز هستند.

مهدکودک ها و مدارس روزانه: مدارس آموزش عمومی هم اکنون باید به کلاسهای متناوب و با وقوع ۷ روز یعنی همان تعداد مبتلایان در هفت روز بیش از ۱۰۰در منطقه روی بیاورند. از تعداد مبتلایان بیش از ۱۶٥، فقط آموزش از راه دور وجود دارد. مراقبت های اضطراری برای کلاس های ۱ تا ۷ ادامه خواهد داشت. مراکز مهدکودک و مراکز مراقبت روزانه فقط با تعداد مبتلایان بیش از ۱۶۵ مجاز به ارائه خدمات اورژانسی هستند. این مقررات در حال حاضر در مناطقتوبینگن و روتلینگن نیز اعمال می شود.

ورزش: اگر تعداد مبتلایان بیش از ۱۰۰ باشد، ورزش فقط با اعضای خانواده خود و شخص دیگری که به خانواده تعلق ندارد مجاز است. فرزندان دو خانوار تا۱۳ سال حساب نمی شوند. باشگاه های ورزشی به طورکلی تعطیل هستند. مفاد آیین نامه جدید را میتوان در صفحه اصلی دولت ایالت مشاهده کرد: مقررات فعلی کرونا ایالت بادنوورتمبرگ:

tun21042401
Auch in Baden-Württemberg gilt ab 24.04.21 die bundesweite “Corona-Notbremse”. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 2,099 total views,  9 views today

Related posts