تست سریع کرونا به صورت رايگان در توبينگن

تعداد مبتلایان به کرونا از یک عده به عده‌ای دیگر در حال افزایش است. دلیل آن: برخی افراد نمیدانند که آلوده شده اند. از زمانی که تست کرونا پولی شده استخیلی از مردم از انجام دادن آن چشم‌پوشی می‌کنند. از این رو توبینگن دوباره تست مجانی کرونا را ارائه می‌دهد. از دوشنبه ۱۵ نوامبر برای این موضوع دوایستگاه تست کرونا باز است: در (Rathaus) از ساعت ۱۰ تا ۱۸ و در (Haagtor) از ساعت ۱۰ تا ۱۹. در صورت درخواست در آنجا تست کرونا بهصورت دیجیتال روزانه توبینگن صادر خواهد شد، مانند چیزی که شهرداری توبینگن در هوم‌پیج خود منتشر کرده است. از چهارشنبه ۱۷نوامبر دو ایستگاه تستکرونا در توبینگن اضافه خواهد شد که شما آن ایستگاه‌ها را در (Stadtbibliothek) و (Uhlandbad) خواهید دید. هر دو ایستگاه از ساعت ۹ تا ۱۹ بازهستند. علاوه بر این، برخی از داروخانه های شهر تست رایگان شهروندی را ارائه می دهند. دکتر لیزا فدرل، افسر بیماری همه گیری (کسی که راه حل مشکل بهاوسپرده شده)، استفاده از این آزمایشات را بهویژه قبل از مهمانی های خصوصی توصیه می کند. در میان افرادی که واکسینه نشده اند، در حال حاضر از هر ۱۰۰نفر یک نفر آلوده است، تقریباً ده برابر بیشتر از فصل بهار. او‌ میگوید: از طریق آزمایش‌های فشرده، تعداد بیشتری از ناقلان این ویروس را پیدا خواهیم کرد.

tun21111401
Ein Covid-Schnelltest. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 2,180 total views,  6 views today

Related posts