تست های سریع کرونا به صورت رایگان

یک کمپین آزمایش سریع کرونا، تست سریع COVID-19 را در شهرستان توبینگن ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر میخواهید به افرادى که جزء گروههایپرخطر هستند مراجعه کنید، میتوانید با استفاده از یک تست سریع مطمئن شوید که در حال حاضر آلوده نیستید. تلفن همراه پزشک آزمایش های سریع را درروزهای مختلف در توبینگن، موسینگن و روتنبورگ انجام می دهد. اگر میخواهید آزمایش شوید، باید از ماسک استفاده کنید و قوانین فاصله را رعایت کنید. برایاین کار ثبت نام لازم نیست. با اینحال، یک آزمایش سریع جایگزینی برای آزمایش عادی کرونا نیست. هر کسی که علائم کرونا را نشان دهد یا با فرد آلوده تماسداشته باشد، باید مستقیماً با بخش بهداشت یا پزشک خانواده خود تماس بگیرد. مکان ها و زمان های تلفن همراه پزشک به شرح زیر است:

توبینگن: پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۶ عصر در میدان بازار و شنبه ها از ساعت ۱۱صبح تا ۱۳ بعد از ظهر مقابل موزه شهر توبینگن.

موسینگن: سه شنبه ها از ساعت ۴ تا ۶ عصر در مرکز بهداشت.

روتنبورگ: چهارشنبه ها از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۶ بعد از ظهر پشت میدان (Verkehrsübungsplatz) درJahnstraße.

اما اوقات در فصل کریسمس تغییر خواهد کرد. ما بسیار در میدان بازار توبینگن خواهیم بود. “، دکتراورژانس توبینگن، لیزا فدرل، بنیانگذار این کمپین می گوید: به محض مشخص شدن زمان های جدید، تونيوز اينترنشنال در مورد آنها گزارش میدهد. اتحادیه صلیب سرخ آلمان از کمپین آزمایش سریع کرونا حمایت میکند وهمچنین هزینه های آن را تا حد زیادی متقبل می شود.

tun120807

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Hajera Sheikh, 15.12.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,227 total views,  2 views today

Related posts