تعطيلى مهد کودک ها و مدارس ابتدایی تا فوریه

مهدکودک ها و مدارس ابتدایی در بادن-وورتمبرگ حداقل تا پایان ژانویه بسته خواهند بود. تدریس مثل قبل است. همچنان مراقبتهای اورژانسی وجود خواهد داشت. این را نخست وزیر وینفرد کرچمان و وزیر آموزش و پرورش و امور فرهنگی سوزان آیزنمن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند. کرچمان اینتصمیم را به دلیل تعداد زیاد عفونتها و مرگهای کرونایی و همچنین جهشهای جدید ویروس توجیه کرد. کرچمن گفت، اگر تحولات اجازه دهد، مراکز مهدکودک ومدارس باید در ابتدای فوریه بازگشایی شوند. تاکنون در بادن-وورتمبرگ، ۱۸ ژانویه در نظر گرفته شده است. نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش تأكید كردندكه والدین و مهدکودک ها و دبستان به چشم انداز نیاز دارند. بنابراین کرچمان میخواهد با نخست وزیر آنگلا مرکل و نخست وزیران ایالت های فدرال برای بحثدر مورد مدارس و محدودیت های کرونایی در ۲۵ ژانویه مشورت کند.

tun21011205

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,128 total views,  2 views today

Related posts