تعطیلات طولانی تر در شهرستان توبینگن

مدارس شهرستان توبینگن تعطیلات کریسمس را زودتر از مدارس دیگر آغاز می کنند. شما از روزهای تعطیل انعطاف پذیر استفاده میکنید تا دانش آموزان هفتهکریسمس را تعطیلات داشته باشند. مدتها بود که مدارس در توبینگن و اطراف توبینگن و داخل و اطراف موسینگن تصریح کرده بودند که جمعه ۱۸ دسامبر آخرینروزمدرسه خواهد بود. این اکنون در مدارس روتنبورگ و اطراف آن نیز صدق می کند. اکنون تعطیلات در آنجا نیزاز ۱۸ دسامبر آغاز می شود. مدارس منطقهروتنبورگ، مانند مدارس توبينگن و موسينگن، از دو روز تعطیلات استفاده می کنند. در سایر شهرها و نواحی بادنوورتمبرگ، قوانین جدید تعطیلات دولت ایالتیاعمال میشود. کودکان و جوانان باید تا سه شنبه ۲۲ دسامبر در آنجا آموزش داده شوند.

tun120102

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,014 total views,  2 views today

Related posts