تقسیم و اتحاد مجدد آلمان

از هانا سنوالد

هر ساله در تاریخ ۳ اکتبر “روز وحدت آلمان” در آلمان جشن گرفته می شود. این یک تعطیلی ملی است. اما چگونه بوجود آمده است؟ پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹) چهار قدرت پیروز آلمان را تقسیم کردند. ایالتهای فدرال فعلی براندنبورگ، ملکنبورگ، پومرانیا غربی، زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن مناطق اشغالی اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. ایالات باقیمانده فدرال توسط فرانسه، ایالات متحده آمریکا و انگلیس اشغال شد. گرچه برلین در واقع بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، اما به چهار بخش تقسیم شد برای هر قدرت پیروز. این اتفاق برای این رخ داد كه برلين پایتخت بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان، قدرتهای پیروز از یکدیگر دور شدند زیرا جهان بینی متفاوت داشتند. کشورهای غربی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا از اصول سرمایه داری حمایت می کردند. در مقابل کشورهای شرقی به رهبری اتحاد جماهیرشوروی عقاید کمونیستی داشتند. این دوره را جنگ سرد نیز می نامند که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ ادامه داشته است. ابرقدرت ها مستقیماً با یکدیگر جنگ نکردند، اما درگیری های نیابتی درگرفت. به دلیل اختلافات، پرده آهنین ایجاد شد که تمام اروپا را تحت پوشش خود قرار داد. این اصطلاح برای توصیف مرزهای داخل اروپا که در آن زمان پلمپ شده بودند استفاده می شد. یک بلوک شرقی و غربی از کشورهای مختلف ظهور کردند و خود را از یکدیگر جدا کردند. آلمان نیز به شدت تحت تاثیر این قفل قرار گرفت. جمهوری فدرال آلمان (اف،آر،گ) از اراضی اشغال فرانسه، ایالات متحده آمریکا و انگلیس تأسیس شد. این مناطق امروزه ایالت های فدرال غربی نامیده می شوند و بن در آن زمان پایتخت فدرال بود. جمهوری دموکراتیک آلمان (گ،د،آر) از مناطق اشغالی اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد و بسیاری امروز این منطقه را ایالت های فدرال شرقی می نامند. مرزهای بین جمهوری های تازه تأسیس از نزدیک کنترل می شد و رسیدن از کشوری به کشور دیگر بسیار دشوار بود. در برلین دیواری بین مناطق غربی و شرقی ساخته شد که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ پابرجا بود و تا امروز به عنوان دیوار برلین شناخته می شود و اغلب به عنوان نمادی برای جدایی و اتحاد مجدد آلمان دیده می شود. بنابر این آلمان جدا شده به دو ایالت مختلف در یک درگیری سیاسی تقسیم شد. به عنوان مثال: افرادی که سعی در عبور از دیوار برلین شرقی به برلین غربی داشتند با اجبار از این کار منع شدند. به طور آشکار حداقل ۸۶ کشته وجود دارد. آلمان بخشی از پرده آهنین بود و زندگی در دو طرف مرز از جهات مختلف متفاوت بود. به عنوان مثال: سیستم های حکومتی، وضعیت اقتصادی و آزادی بیان متفاوت بود. برای سالهای طولانی آلمان کشوری جداگانه بود تا اینکه تظاهرات دوشنبه در سپتامبر ۱۹۸۹ برگزار شد. با تظاهرات مردم در شرق خواستار آزادی سفر و اجتماع با عبارت “ما انسان” هستیم شدند. این تظاهرات فشارها را بر دولت (گ،د،آر) افزایش داد و در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ اعلام شد که مرزهای (گ،د،آر) باز شده است. این باعث عجله در گذرگاه های مرزی شد. این رویداد همچنین به عنوان “سقوط دیوار” شناخته میشود. زیرا مردم در برلین بر روی دیواری که آنها را از هم جدا کرده بود ریختند. بقایای دیوار امروز نیز در برلین وجود دارد و بسیاری از هنرمندان آنها را به روشنی نقاشی کرده اند. همچنین میتوانید یک گذرگاه مرزی قدیمی “چک پوینت چارلی” را مشاهده کنید. در نتیجه، تقسیم آلمان هيچ وقت فراموش نخواهد شد. پس از سقوط دیوار خواستار اتحاد مجدد آلمان نیز بلند بود. در سال ۱۹۹۰ مذاکراتی بین جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آلمان انجام شد. تصمیم براین شد که (گ،د،آر) در ۳ اکتبر ۱۹۹۰ به (اف،آر،گ) بپیوندد. در این روز تقریباً یک سال پس از فروپاشی دیوار برلین رسمی شد: آلمان پس از چندین دهه دوباره یک کشور متحد است. به همین دلیل است که روز وحدت آلمان هر ساله در سوم اکتبر در آلمان برگزار می شود. وی یادآور جدایی و اتحاد مجدد آلمان است.

tun21100301

Das Brandenburger Tor in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 6,183 total views,  267 views today

Related posts