توانمند سازی متقابل زنان مسلمان

كيوسك در ماه سپتامبر یک گروه توانمندسازی برای زنان جوان مسلمان که به آلمان فرار کرده اند تشکیل میدهدتمرکز بر سازگاری خانواده، بهداشت و کار استاین آموزش فقط برای دختران و زنان جوان استاین دو مربی با شرکت کنندگان در مورد الگوهای زنان، تبادل تجربیات و تقویت یکدیگر صحبت مى كننداین آموزش در دو تاریخ انجام می شوددر ١٨ و ٢٧ سپتامبر از ساعت

 ١٠ صبح تا ٤ بعدازظهر در مرکز محله

Brückenhaus, Werkstraße 8

در توبینگنبا توجه به وضعیت ويروس كرونا، ثبت نام الزامی است، از طریق پست الکترونیکی به

kiosk@mbh-jugendhilfe.de 

یا از طریق تلفن با شماره 

٠١٥١/٥٨١٠٦٦١٧

 tun082503

Foto: tünews INTERNATIONAL; Roula AL Saghir, 01.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 852 total views,  2 views today

Related posts