توجه برای باغبانان

چه کسی دوست دارد باغبانی کند و به دنبال زمینی برای آن است؟ شوابنها به اين گونه باغ هاي تقسيمبندي „Gütle“ يا „Stückle“ مي گويند. شهرتوبینگن اکنون به دنبال اسپانسرهایی است که می خواهند درزمین های شهری باغبانی کنند. این شهر همچنین مکان های عمومی مانند مکانهای کاشتن یا منطقهاطرافچشمه ها یا زمین های بازی را ارائه می دهد. در اين “قطعات” ميتوان کاشت و مراقبت كرد، اما برای پرورش سبزیجات یا اهداف تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد. اطلاعات، جزئیات تماس و فرم درخواست در اینجا موجود است:

https://www.tuebingen.de/21149.html#/3607

tun21041301

Viele Familien in Baden-Württemberg bewirtschaften in ihrer Freizeit ein “Gütle” oder “Stückle”. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,440 total views,  6 views today

Related posts