توصیه واکسیناسیون برای زنان باردار و مادران شیرده

زنان باردار و مادران شیرده نیز میتوانند در مقابل کوید ١٩ خود را واکسینه کنند. کمیسیون دائمی واکسیناسیون در موسسه روبرت کخ این را در توصیه فعلی اعلام کرد. همه زنانی که میخواهند بچهدار شوند نیز باید علیه کووید ١٩ واکسینه شوند. دو واکسیناسیون با واکسن های تایید شده

mRNA از BioNTech / Pfizer, Moderna

برای همه این گروه ها توصیه می شود. زنان بارداری که هنوز واکسینه نشده اند یا به

طور کامل واکسینه نشده اند، باید در سه ماهه دوم بارداری واکسینه شوند. دکتر ماریان روبل ماتیو، متخصص زنان و زایمان و عضو استيكو، در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که زنان باردار بیشتراز زنان غیر باردار به كوريد ١٩ مبتلا می شوند. سایر عوامل خطرساز برای یک دوره دشوار دربارداری بیماریهای قبلی مانند فشار خون بالا و دیابت، اضافه وزن بسیار زیاد و بالای ٣٥ سال است. اخیراً مطالعه ای از اسرائیل نشان داد که واکسیناسیون همچنین میتواند از زنان باردار به خوبی محافظت کند. بر این اساس، احتمال مبتلا شدن زنان باردار واکسینه شده به عامل بیماری زا ٩٦ درصد کمتر از زنان باردار واکسینه نشده است. استيكو همچنین وضعیت داده ها را امن میداند، زیرا بسیاری از زنان باردار در سراسر جهان قبلاً خود را واکسینه کرده اند، به عنوان مثال به دلیل عدم اطلاع از بارداری خود یا به دلیل اینکه در شغلی با افزایش خطر عفونت کار می کنند.

tun21092103

Die Ständige Impfkomission empfiehlt eine Impfung gegen das Corona-Virus auch für Schwangere und Stillende. Foto: tünews INTERNATIONAL.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

 5,376 total views,  54 views today

Related posts