تولد و تابعیت

بیشتر اوقات کودکی که والدین خارجی دارد و در آلمان متولد می شود ، تابعیت آلمان را فقط به این دلیل که در آلمان به دنیا آمده است ، دریافت نمی کند. فقط اگر فرزندی در آلمان متولد شود و حداقل یک والدین آلمانی باشد ، به طور خودکار تابعیت آلمان را دریافت می کند. این در آلمان نسبت به سایر کشورها در اروپا متفاوت است.

2,143 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment