جعل اسناد

شناسنامه، سند ازدواج یا گواهی ازدواج در همه جای زندگی روزمره یافت می شود. سند مدركى است که توسط آن چيزى تأیید یا تصديق می شود. بنابراین این یکسند رسمی است. گواهینامه ها فقط اسناد رسمی نیستند، گواهینامه های دوره شنا یا مواردی از این دست نیز موفقیت و توانایی را تأیید می کنند. وکلا دوست دارند شوخی کنند که گله سگ در خیابان نیز یک گواهینامه است. از آنجا که اسناد میتواند برای یک شخص مفید باشد، افرادی هستند که اسناد را جعل می کنند، چه ازنظر حرفه ای و چه از نظر خصوصی. این کار برای این است که به خودتان یا شخص دیگری مزیتی بدهید، مثلاً در جستجوی کار یا در امور مالی. یکی باگواهی جعلی تقلب می کند. این مستقل از این است که شما خود گواهی را ایجاد کرده اید یا اینکه از آن استفاده میکنید. این ایجاد و یا استفاده از اسناد جعلی جرمکیفری است. این همچنین در تلاش برای انجام این کارصدق می کند. اگر از سندی استفاده کنید یا جعل کنید، به مجازات نقدی یا حبس مجازات خواهید شد. این میتواند تا پنج سال، در موارد شدید تا ده سال ادامه یابد. اطلاعات بیشتر:

https://www.rodorf.de/03_stgb/bt_21.htm#01

و

https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html

tun092401

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 886 total views,  2 views today

Related posts