جهش نهایی برای رأی گیری در انتخابات ایالتی

مبارزات انتخاباتی در بادن-وورتمبرگ اکنون نیز به صورت عمومی قابل مشاهده است. در خیابان ها و میادین، احزاب و نامزدها برای رأی گیری در انتخابات ایالتی در سال ۲۰۲۱ تبلیغات می کنند. تاریخ انتخابات یکشنبه، ۱۴ مارس است. پارلمان ایالتی (پارلمان) در بادن-وورتمبرگ هر پنج سال یکبار انتخابات برگزار می کند. پارلمان و دولت در پایتخت ایالت، اشتوتگارت مستقر هستند. پارلمان ایالتی نهاد نمایندگی مردم در بادن-وورتمبرگ است. هر کسی که ۱۸سال یا بیشتر داشته باشد و دارای شناسنامه آلمانی باشد و حداقل برای مدت سه ماه در محل اقامت اصلی خود در بادن-وورتمبرگ ثبت نام کرده است، مجاز به رأی دادن است. رأی دهندگان واجد شرایط اعلان رسمی رأی گیری را دریافت می کنند. هر کس که حق رأی دارد فقط ميتواند یکبار رأی بدهد. با یک ضربدر روی برگه رأی دادن به سمت راست نام نامزد، رأی دهندگان نشان می دهند که به چه کسی میخواهد رای دهد. در حال حاضر پارلمان ایالت بادن-وورتمبرگ ۱۴۳ عضو دارد. ۷۰ حوزه انتخابی در بادن-وورتمبرگ وجود دارد. هرکسی که اکثریت آراء را در حوزه انتخابیه به دست آورد مستقیماً انتخاب میشود. برای در نظر گرفتن آراء دیگر، صندلی های اضافی طبق روال پیچیده ای تشخیص داده می شوند. فقط احزابی که بیش از پنج درصد آرا را در سطح کشور کسب کرده اند در این فرآیند در نظر گرفته می شوند. در پارلمان ایالتی کنونی، احزاب زیر این پنج درصد مانع را برطرف کرده اند

Grüneحزب سبز ها

CDUحزب دموکراتیک مسیحی

SPD حزب سوسیال دموکرات آلمان

 (AfD) گزینهآلترناتیو برای آلمان

(FDP)و حزب دموکرات آزاد

نمایندگان منتخب (نمایندگان مردم) وظایف مهمی بر عهده دارند. از جمله، آنها نخست وزیر (رئیس دولت) را انتخاب می کنند. آنها قوانینی وضع می کنند و دولت را کنترل میکنند. در پارلمان ایالتی CDUکه در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد، هیچ حزبی اکثریت را نداشت. به همین دلیل سبزها و

CDU ائتلافی دولتی تشکیل داده اند. نخست وزیر وینفرد کرچمان (سبزها) است. او دوباره شروع می کند. وزیر آموزش و پرورش سوزان آیزنمن

CDU دوست دارد اینبار آنقدر رأی با

 بگیرد که بتواند رئیس دولت شود. به همین دلیل بسیاری از پوسترهای کرچمان و آیزنمان نیز در خیابان ها وجود دارند

به اخبار

 www.landtag-bw.de

 انتخابات ایالت ۲۰۲۱ و

www.landtagswahl-bw.de

مراجعه کنید

tun21020203

Bild: Tim  Rechmann/ Pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 599 total views,  2 views today

Related posts