حق اقامت از طريق کار-کارآفرین های ایالت بادن ورتنبرگ، خواستار

کارآفرین های ایالت بادن ورتنبرگ، خواستار این هستند که پناهندگانی که دارای اقامت ناامن يا دولدونگ هستند ولی شاغل هستند یا خوب ادغام شدند از کشور اخراج نشوند، بدین منظور کار آفرینها به وزیر کشور متوسل شده اند و نسبت به اخراج کارگران ادغام شده مراتب اعتراض را اعلام داشته اند، یکی از سخنگویان طرح ابتکار کارآفرینان گفت حق ماندن از طریق کار (Schwäbische Zeitung) نباید محدوديتى برای اشتغال و اقامت کوتاه مدت(دولدونگ) پناهجویان شاغل وجود داشته باشد، ما به عنوان كارآفرين، سرمایه های زیادی برای آموزش این افراد هزینه کرده ایم، این کارآفرین ها نیز اخیرا نگرانی‌های خود را در رسانه ARD ابراز داشته اند.
(ms)

1,658 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment