حق ماندن به جای اخراج

توصیه میشود که پلان ب، یا یک طرح دومی، در جیب خود داشته باشید. “قانون بازگشت منظم” که در تابستان سال ٢٠١٩ تصویب شد، نیاز به مشاوره جدید دارد، زیرا اوضاع حقوقی تقریباً ماهانه تغییر میکند. انجمنهای

move on-menschen.rechte tübingen e.V. و Fluchtpunkte Tübingen e.V

در توبیگن با پروژه جدید خود تحت عنوان پلان ب از پناهندگان که در تلاش تأمین حق اقامت در آلمان اند حمایت میکنند. افرادیکه بخاطر دولدونگ مایل به دریافت دوره کارآموزی یا کار هستند باید حداکثر تا روز سهشنبه ٣٠ ماه جون شناسنامه خود را ارائه دهند. یا به عبارت دیگر: شناسنامه، پاسپورت و یا سایر مدارک رسمی کشور مبداء باید قابل دسترس باشند. همراه با پروژه پلان ب، انجمن move on-menschen.rechte tübingen e.V برنامه ای سالها کار خود را برای پناهندگان ادامه می دهند. این انجمن قرارهای مشاوره آزاد و قرارهای انفردی را با گرفتن وقت ملاقات ارائه میدهند. پروژه پلان ب، شماره تماس: ٠-٠٧٠٧١/٩٦٦٩٩٤،ایمیل آدرس: info@planb.social، صفحه اصلی: www.planb.social

tun060206

 Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 542 total views,  2 views today

Related posts