خانواده ها کمک هزینه کودک می گیرند

بوندستاگ (مجلس) در مورد بسته جدید کمک کرونا تصمیم گرفته است. این امر در مورد خانواده ها نیز صدق می کند. همانطور که درسال ۲۰۲۰، آنها همچنین باید امسال یک پاداش کودک دریافت کنند. برای هر کودکی که پدر و مادر امسال از کودک کمک هزینه دریافت می کنند، یک بار هزینه ۱۵۰ یورو در نظر گرفته شده است. این پاداش در ماه می پرداخت می شود. دفتر مسئول منافع خانواده اینکار را به طور خودکار انجام می دهد. نیازی به درخواست دادن برای دریافت کمک هزینه کودک نیست. همانطور که وزیر خانواده فدرال، فرانزیسکاگیفی گفت، بیش از ده میلیون خانواده در آلمان کمک هزینه کودک را دریافت می کنند. هزینه این حمایت حدود ۲.۱ میلیارد یورو است

tun21020908

Im Mai 2021 wird der Kinderbonus ausgezahlt. Foto: pixelio / Uschi Dreiucker.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,107 total views,  2 views today

Related posts