خدمات آموزشی و مشارکت در توبینگن

خانواده هایی که پول کمی دارند میتوانند در مدرسه و اوقات فراغت فرصت هایی را به فرزندان خود پيشنهاد دهند که در غیر این صورت توانایی پرداخت آن رانداشتند. برای انجام این کار، میتوانید از مزایای بسته آموزش و مشارکت در دفتر منطقه درخواست کنید. به عنوان مثال: حمل و نقل دانش آموزان به مدرسه،پشتیبانی یادگیری (تدريس خصوصى)، هزینه های سفر به مدرسه و بسیاری از پیشنهادات دیگر. مزایای تحصیل و مشارکت فقط به کسانی تعلق می گیرد که قبلاًاز مزایای بیکاری، پناهجویان یا کمک های اجتماعی بهره مند شده اند. دفتر منطقه مسئول این امر در شهرستان توبینگن است. اطلاعات بیشتر در

تماس از طریق ایمیل:

tun21040303
Im Landratsamt Tübingen warten BürgerInnen auf ihren Termin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 620 total views,  26 views today

Related posts