خروج شبانه دوباره مجاز است، اما دیدارهای بزرگ ممنوع است

از ۱۱ فوریه در بادن-وورتمبرگ دیگر منع رفت و آمد شبانه وجود ندارد. اما این بدان معنانیست که اکنون ميتوانيد جشن های بزرگ و ديد و بازديد با فاميل و دیدار با بسیاری از دوستان برگزار كنيد. از آنجا که محدودیت دیدار وجود دارد اعضای یک خانوار فقط میتوانند با یک نفر از یک خانواده دیگر ملاقات کنند اين محدوديت حداقل تا ۷ مارس اعمال می شود. هدف همچنان کاهش قابل توجه تعداد عفونتهای ویروس کرونا است. آستانه بحرانی بیش از ۵۰ عفونت جدید با ویروس در ۱۰۰۰۰۰ نفر در حداقل هفت روز متوالی است. اگر از این حد عبور کرده و افراد بیشتری به کرونا مبتلا شوند، شهر و مناطق روستایی آسیب دیده باید اقدام کنند: به عنوان آخرین اقدام، شما میتوانید از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح به صورت منطقه ای قانون منع رفت و آمد شبانه را اجرا کنید. این امر با مصوبه وزارت امور اجتماعی تنظیم می شود

tun21021101

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 27.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,337 total views,  4 views today

Related posts