خرید با بلیط روزانه توبینگن ادامه دارد

پروژه باز كردن با امنیت در توبینگن از دوشنبه ۱۹ آوریل ادامه دارد. وزارت امور اجتماعی بادنوورتمبرگ این موضوع را اعلام کرد. ساکنان منطقه توبینگندر ابتدا میتوانند با خرید بلیط روزانه به خرید در فروشگاههای توبینگن در مرکز شهر ادامه دهند. مانند قبل، شما باید یک آزمایش سریع برای این کار انجام دهید. این مقررات تا زمانی اعمال می شود که کمتر از ۱۰۰ نفر در شهر در سه روز متوالی در طی یک هفته تازه به ویروس کرونا آلوده شده باشند. سینما و تئاترها نیزدر حال افتتاح هستنداما با تغییر زمان. به دلیل منع رفت و آمد، بازدیدکنندگان باید حداکثر تا ساعت ۲۱ به خانه برگردند.

tun21041803
Tübinger können in der Innenstadt Tübingens mit einem Schnelltest u.a. Geschäfte, Frisöre und Kinos besuchen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

 529 total views,  2 views today

Related posts