خرید با تست سریع و قرار قبلی

تعداد افراد آلوده به کرونا در شهرستان توبینگن کاهش یافته است. بنابراین، از روز جمعه ۱۴مه، فروشندگان میتوانند دوباره کلیک و ملاقات را ارائه دهند، یعنیخرید با وقت قبلی در فروشگاه تعیین شده که با تست سریع منفی کرونا، که ۲۴ ساعته است خرید حضورى مجاز است. حتی کسانی که واکسیناسیون کامل (حداقل ١٤ روز پس از واکسیناسیون دوم) یا عفونت زنده مانده را با آزمایش پى سى آر مثبت ثابت کنند مجاز به خرید هستند. این عفونت نباید بیش از شش ماه پیش باشد. مشتریان باید ماسک از نوع پزشکی استفاده کنند، از قوانین فاصله ای پیروی کنند و اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی خود را ارائه دهند. قانون جدید خرید طولانی اعمال می‌شود که، در طی یک هفته سه روز متوالی کاری کمتر از ۱۵۰ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در شهرستان توبینگن به ویروس کرونا آلوده شوند. اگر در طی یک هفته پنج روز کاری کمتر از ۱۰۰ نفر از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر آلوده شوند، نرمی بیشتری از قوانین سختگیرانه کرونا خواهیم دید.

tun21051201
Stufen vor der Tübinger Stiftskirche. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

 2,566 total views,  2 views today

Related posts