خشونت علیه زنان-زنانی که از هر نوع خشونت رنج می برند، از کار

زنانی که از هر نوع خشونت رنج می برند، از کارمندان تلفنی کمک دریافت می کنند. مشاوران تلفن راهنما براساس سؤالات و نیازهای تماس گیرنده به آنها کمک میکنند. مصاحبه ها محرمانه هستند و به صورت ناشناس انجام مى شوند. با کمک مترجمان، مشاوره به زبانهای مختلف امکان پذیر است. شماره تلفنرایگان ٠١٦١١٦٠٨٠٠٠
www.hilfetelefon.de
(nh)

 3,940 total views,  7 views today

Related posts

Leave a Comment