خطر آتش سوزی جنگل

در حال حاضر خطر آتش سوزی جنگل در ایالت بادن-وورتمبرگ بطور قابل توجهی در حال افزایش است. سرویس هواشناسی آلمان بخاطر خشکی و تابش مداوم آفتاب نسبت به این موضوع هشدار می دهد. این روند خطر آتش سوزی جنگل را در ٢٢ ماه آپریل تا چهارم از پنج مرحله افزایش می دهد. سرویس هواشناسی خطرآتش سوزی جنگل را از طریق اینترنت در وبسایت زیر نشان می دهد:

www.wettergefahren.de/warnungen/indizes/waldbrand.html

معمولاً آتش روشن کردن در جنگل در خارج از جای مشخص شده آن ممنوع است. به هر حال در زمان اپیدمی کرونا مقامات جنگل زمین های بازی و جاهای کباب را مسدود کرده اند. لازم به ذکر است که سیگار کشیدن درجنگل های کشور از ماه مارچ تا اکتبر ممنوع است.

tun042102

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 21.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 485 total views,  3 views today

Related posts

Leave a Comment