خطر عفونت به خصوص در خانه

کجا افراد به ویروس کرونا آلوده

می شوند؟ محققان از برلین میخواستند این موضوع را بفهمند. نتیجه آنها: افراد بیش از هر چیز در خانه های خود هنگام مراجعه به محل کار، همچنین در مهدکودک ها و مدارس آلوده می شوندیعنی هر زمان که مدت طولانی بدون ماسک با دیگران در خانه هستند. این نیز نتیجه گیری توسط متخصصان ذرات معلق درهوا است. این قطرات بسيار ریز هستند. افراد به عنوان مثال، هنگام نفس کشیدن، صحبت کردن یا عطسه، ذرات معلق را در هوا ساطع می کنند. در فضای بسته،ویروس کرونا میتواند به صورت قطره ای در هوا برای چند دقیقه شناور باشد. محققان ذرات معلق همچنین می گویند: خطر آلوده شدن به ویروس کرونا بهخصوص در اتاق های بسته وجود دارد. آنها این را در نامه ای که به سیاستمداران فدرال و ایالتی در اینترنت منتشر شده نوشتند. کارشناسان توصیه می کنند که در

فضاهای بسته با افراد کمتری از

خانواده دیگر دیدار کنید. جلسات باید کوتاه باشد. باید اغلب کاملاً تهویه شود. هنگام گذراندن مدت طولانی با دیگران در آپارتمان ها یا سایر فضاهای بسته، افرادباید از

ماسک های موثر استفاده کنند.

tun21041307

Nur geeignete Masken können vor Krankhietserregern in Aerosolen schützen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,107 total views,  33 views today

Related posts